onsdag 19 september 2012

Det rör sig kring Svenska kyrkan som välfärdsaktör


I januari 2011 skrev jag om två exempel på områden, som jag tycker att Svenska kyrkan ska utvecklas inom framöver, däribland välfärden. Jag ser nu med glädje att det finns andra som tänker i liknande banor. Den 1 oktober bjuder nämligen Västerås stift och Sektor 3 in till ett forum kring kyrkan som aktör för just välfärd under rubriken Samverkan, påverkan, protest.

I min ursprungliga text skrev jag bland annat:
>>Att bedriva äldre- och sjukvård och undervisning ligger i kyrkans DNA, för så ser det ut i nästan hela världen, där kyrkan finns. Och i Sverige skulle kyrkan åter kunna vara en stor och duktig aktör inom exempelvis äldrevården, genom sin särskilda kompetens när det gäller att möta människor på ett värdigt sätt. Självklart ska den verksamheten gå runt rent ekonomiskt, men den grundläggande drivkraften kommer att vara en annan och kanske en bättre sådan, än för (de flesta) kommersiella företag.>>

Hos Forum för socialt arbete läser jag också att Svenska kyrkan i Lund överväger att samla sitt diakonala arbete i stadsmissionens form, vilket är ett nygammalt sätt att tänka. Saken kompliceras dock bland annat av att det redan finns en stadsmission i just Lund sedan tidigare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar