måndag 5 december 2011

Svenska kyrkans andel minskar mest genom invandring, inte genom utträden

Hur stor andel är medlem i Svenska kyrkan – 71 eller 84 procent? Eller rent av 100 procent? Det hela beror förstås på vad man menar är helheten, det vill säga utgångspunkten. Risken är annars stor att vi jämför äpplen med päron, när samhället förändras.

Sverige blir sakta men säkert mer multietniskt och multireligiöst. I Sverige var förra året 15 procent av befolkningen född i utlandet och därmed inte ”etniskt svensk” och tillhör i de flesta fall andra religioner eller samfund, om de har någon religion alls. Vid den sista räkningen över religionstillhörighet i landet 1930 uppgav till exempel 15 personer i Sverige att de var muslimer. Idag beräknas den gruppen ha växt till omkring en halv miljon, enligt migrationsinfo.se.

Att etnicitet och religion hör nära samman är ingen nyhet, även om det förstås kan beklagas att det därmed skapar onödiga gränser mellan människor. Och det innebär förmodligen i praktiken att antalet utlandsfödda medlemmar i Svenska kyrkan är väldigt få, även om de förstås i praktiken är precis lika välkomna som alla andra att vara det. Erfarenheter från exempelvis sverigefinskt arbete i kyrkan visar också att många inflyttade finländare tror att de automatiskt blir medlemmar i Svenska kyrkan genom att flytta hit, trots att så inte är fallet. Andra kanske avstår från att bli det, av identitetsskäl, trots de uppenbara likheterna mellan kyrkorna.

Att beräkna Svenska kyrkans medlemmar som andel av totalbefolkningen har naturligtvis poänger i vissa sammanhang. Men när vi räknar på hur mycket kyrkan har minskat är det också viktigt att på samma gång komma ihåg den utspädningseffekt, som jag här har försökt beskriva. Om de utlandsfödda i teorin har ett barn vardera skulle procentandelen första och andra generationens invandrare därmed motsvara hela gapet mellan dagens 71,7 procent (2009 års siffra) och 100 procent.

Fullt så enkelt är det förstås inte, för utträdena existerar uppenbarligen i praktiken och en del människor rör sig över etniska och religiösa gränser. Men att Svenska kyrkan är så mycket mindre i dag än den har varit procentuellt sett har nog egentligen mycket mer med invandring att göra än med utträden och minskat antal dop. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar