måndag 16 april 2018

Nu har Sju steg i kristen tro kommit

Jag är väldigt glad över att få hålla första exemplaret av min nya bok Sju steg i kristen tro i mina händer! Det är en bok för den som är nyfiken på kristen tro – en konfirmandbok för vuxna om man så vill. Och det är också roligt att får respons från många kollegor, som säger sig ha väntat på just en sådan bok. 

Det började med att jag sista veckan på semestern i somras började fundera över höstens samtalsgrupp i kristen tro och det faktum att jag inte tyckte att jag hade någon bra bok till gruppen. Hastigt och lustigt bestämde jag mig därför för att skriva en egen bok och åtta dagar senare var en första version av manuset klar. Jag skickade in den till förlaget Verbum och råkade två veckor senare stöta ihop med förlagschefen i Visby domkyrka, av alla ställen. Hon presenterade sig och sa att de gärna ville göra något av den och nu, nio månader senare har den alltså kommit ut, efter gott samarbete med redaktören Lena Åström och formgivaren Maria Mannberg.

Manuset är testat på höstens grupp och verkar och tycks ha fallit i god jord där. En av deltagarna, Tilda, säger till exempel såhär: 
Boken är skriven på ett enkelt, men intresseväckande sätt som rymmer livets stora frågor. Den gjorde mig intresserad av att fortsätta utforska den kristna tron.
Ärkebiskopens teologiska sekreterare, docent Jakob Wirén, fick möjlighet att läsa Sju steg i kristen tro redan på ett tidigt manusstadium och kallar den folkbildande:  
Det enkla och direkta tilltalet bidrar till läslust och väcker nyfikenhet för ytterligare förkovran. En välkommen bok om en av svensk kristenhets mest avgörande utmaningar.
Nu känns det väldigt spännande att få se hur boken kommer att användas i Svenska kyrkans församlingar, men också att få höra vad enskilda läsare tycker om den, till exempel i Facebook-gruppen. Jag tror till exempel att många församlingar längtar efter ett enklare alternativ än vuxenkatekumenatet och Alpha-kurser, som kräver en större organisation. 

Det här är en bok som funkar att läsa såväl som enskild som i grupp och bokens innehåll är skalbart, beroende på hur mycket den som läser vill och kan ta till sig. Den innehåller sju tematiska kapitel: Gud, Bibeln, Jesus, bön och gudstjänst, dop och nattvard, ondska och synd samt bortom döden. Till varje tema hör också en övning för att få relatera tron till den egna vardagen och frågor till fyra kapitel i Lukasevangeliet.